Selecteer een pagina
RETHINK: Duurzaamheid in de Reclamebranche

RETHINK: Duurzaamheid in de Reclamebranche

De Wake-up Call van BAM’s Marketing Congres

Onlangs had ik de gelegenheid om het BAM Marketing Congres bij te wonen, een evenement dat me diep heeft geraakt. Het thema ‘Rethink’ zette mij en vele anderen aan het denken over onze rol en verantwoordelijkheid in de hedendaagse reclamewereld. Het was een oproep tot actie, een signaal dat het tijd is om onze gebruikelijke manier van doen te heroverwegen. De focus op duurzaamheid doorheen het congres was zowel verhelderend als uitdagend, en dwong ons om na te denken over hoe we als marketeers bijdragen aan een betere en leefbare wereld voor de komende generaties.

Wat Bedoelen We met Duurzaamheid?

Een van de meest intrigerende aspecten van het congres was de discussie rond de definitie van ‘duurzaamheid’. Het bleek dat er geen eenduidige definitie bestaat. Dit concept lijkt voor iedereen iets anders te betekenen, wat zowel de schoonheid als de complexiteit ervan aantoont. Sprekers zoals Wayne Visser en Victoria Hurth benadrukten dit probleem en wezen op de noodzaak van een meer gestructureerde benadering van duurzaamheid. Hun inzichten waren een echte eye-opener en lieten zien hoe divers de interpretaties van duurzaamheid kunnen zijn in verschillende industrieën en culturen.

Reclame en Duurzaamheid: Een Nieuwe Visie

In de reclamesector is het concept van duurzaamheid vaak beperkt tot milieuvriendelijke praktijken en groene initiatieven. Echter, dit congres heeft de noodzaak benadrukt om verder te kijken. Het gaat niet alleen om onze ecologische voetafdruk, maar ook om hoe we omgaan met de mensen binnen onze organisaties en de bredere gemeenschap. Het dwong ons om na te denken over de ethiek en de duurzaamheid van onze creatieve processen, onze interactie met klanten en onze bedrijfscultuur. Deze nieuwe visie op duurzaamheid vereist een holistische benadering waarbij we zowel onze impact op het milieu als op de samenleving erkennen.

Het Menselijke Element: Kern van Duurzaamheid

Duurzaamheid in de reclamebranche is onlosmakelijk verbonden met het menselijke element. Onze medewerkers zijn onze meest waardevolle ‘grondstof’, maar vaak worden ze over het hoofd gezien in discussies over duurzaamheid. In onze industrie draait het om creativiteit, innovatie, en menselijke interactie. Het is essentieel dat we een omgeving creëren waarin onze medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelen. Dit betekent aandacht voor werkomstandigheden, het bevorderen van mentale gezondheid en het bieden van kansen voor persoonlijke en professionele groei.

Duurzaamheid in de Praktijk

Het integreren van duurzaamheidsprincipes in de dagelijkse bedrijfsvoering van een reclamebureau is een complexe uitdaging. Het gaat verder dan het kiezen voor gerecycled papier of energiezuinige verlichting. Het vereist een fundamentele herbezinning op hoe we zaken doen, hoe we onze relaties met klanten en leveranciers beheren, en hoe we onze eigen bedrijfscultuur vormgeven. Duurzaamheid in de praktijk betekent ook het omarmen van diversiteit en inclusiviteit, het investeren in de gemeenschap en het nemen van verantwoordelijkheid voor de sociale impact van onze campagnes.

Het Probleem van Burn-out

Burn-out is een groeiend probleem in de reclame-industrie. De constante druk om te presteren, strakke deadlines, en de ‘altijd-aan’ mentaliteit kunnen een zware tol eisen van de mentale gezondheid van onze werknemers. Het is onze verantwoordelijkheid als leiders in deze sector om een werkomgeving te creëren die niet alleen productief is, maar ook duurzaam op het gebied van menselijk welzijn. Dit betekent het aanpakken van stressfactoren op de werkplek, het bieden van ondersteuning voor geestelijke gezondheid en het aanmoedigen van een betere balans tussen werk en privéleven.

De Uitdagingen van Duurzaamheid in Reclamebureaus

Duurzaamheid in reclamebureaus gaat over meer dan alleen milieubewustzijn; het gaat ook over het creëren van een cultuur die de creativiteit en het welzijn van de werknemers bevordert. Dit betekent het ontwikkelen van beleid en praktijken die niet alleen gericht zijn op het verminderen van de ecologische voetafdruk, maar ook op het ondersteunen en koesteren van het menselijk kapitaal. We moeten ons bewust zijn van de impact van onze werkprocessen, onze interacties met klanten en de manier waarop we onze medewerkers behandelen.

De Balans tussen Winst en Welzijn

In de reclame-industrie is er vaak een sterke focus op winst en rendement. Echter, een duurzame benadering vereist dat we ook rekening houden met het welzijn van onze medewerkers. Dit betekent investeren in hun ontwikkeling, het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving en het waarborgen van hun mentale en fysieke gezondheid. Het vinden van een balans tussen winst en welzijn is essentieel voor het bouwen van een duurzame toekomst in de reclamebranche.

Onze Aanpak: deBottomLine

Bij deBottomLine hebben we gekozen voor een aanpak waarbij menselijke duurzaamheid voorop staat. We streven naar een bedrijfscultuur waarin zowel het welzijn van onze medewerkers als onze ecologische voetafdruk belangrijk zijn. Dit betekent aandacht voor duurzame werkpraktijken, het creëren van een positieve en ondersteunende werkomgeving, en het investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van ons team.

Het Belang van Work-Life Balance

Wij geloven sterk in het belang van een goede work-life balance. Dit houdt in dat we flexibele werktijden bieden, ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling en ervoor zorgen dat overwerk niet de norm wordt. Door het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privéleven, stimuleren we niet alleen de productiviteit, maar ook de creativiteit en tevredenheid van onze medewerkers.

Conclusie: Duurzaamheid = Respect en Liefde

Duurzaamheid is veel meer dan een modewoord of een zakelijke strategie; het is een ethos dat de kern vormt van hoe we als industrie zouden moeten opereren. In essentie betekent duurzaamheid zorgzaam omgaan met al onze grondstoffen, en dat omvat onmiskenbaar de menselijke factor. Het gaat om respect voor het individu, liefde voor het ambacht, en een diepgaande waardering voor de gemeenschap en de omgeving waarin we werken. Het is deze combinatie van respect en liefde die de basis vormt voor een echt duurzame toekomst.

In de reclamebranche moeten we ons realiseren dat onze ‘grondstoffen’ niet alleen de fysieke materialen zijn die we gebruiken om onze producten te maken, maar ook de creatieve geesten en talenten van onze medewerkers. Duurzaamheid in deze context betekent het creëren van een omgeving waar creativiteit kan bloeien zonder ten koste te gaan van het welzijn van de individu. Het gaat om het bouwen van een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, waarin diversiteit wordt gevierd en waarin iedereen de kans krijgt om zich zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen.

We moeten ook erkennen dat duurzaamheid verder gaat dan onze eigen organisaties. Het strekt zich uit tot de bredere gemeenschap en de wereld waarin we leven. Dit betekent dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor de sociale en ecologische impact van onze acties. Het houdt in dat we moeten streven naar campagnes die niet alleen commercieel succesvol zijn, maar ook positief bijdragen aan de samenleving. Het gaat om het opbouwen van langetermijnrelaties met klanten en leveranciers die gebaseerd zijn op wederzijds respect en een gedeelde toewijding aan duurzame praktijken.

Laten we als industrie een voorbeeld stellen door deze benadering van duurzaamheid te omarmen. Laten we een toekomst bouwen waarin zaken doen synoniem staat voor zorgzaamheid, respect en liefde. Dit zal niet alleen leiden tot een meer ethisch en duurzaam bedrijfsmodel, maar zal ook bijdragen aan een wereld waarin zowel mensen als de planeet kunnen gedijen. Dit is de weg vooruit voor de reclamebranche – een weg die leidt naar een duurzamere, rechtvaardigere en liefdevollere toekomst voor ons allemaal.


Bronnen:

Publicatie over burn-out in Vlaanderen

Marketing Congres BAM

Geld is niet jouw ultieme doel: Wat dan wel?

Geld is niet jouw ultieme doel: Wat dan wel?

Geld: het foute objectief?

Ja, je hebt het goed gelezen. Geld mag niet het ultieme objectief zijn, noch in je carrière, noch in je leven. “Maar Steven,” hoor ik je zeggen, “zonder geld komen we nergens.” Inderdaad, geld is noodzakelijk – het houdt de wereld draaiende. Maar het mag niet je drijvende kracht zijn. Het mag niet je obsessie worden. 

De verborgen kosten van geld

Na een kwarteeuw in de reclamewereld te hebben doorgebracht, heb ik dit keer op keer gezien. Bedrijven die hun ziel verkopen voor winst. Leiders die hun teams behandelen als kostenposten of winstmachines, in plaats van als mensen. De obsessie met geld creëert onnodige stress, een verkeerde focus en uiteindelijk een ongezonde werkplek.

Het ware doel: Liefde

“Maar Steven, wat is dan het juiste objectief?” Het antwoord is simpel, maar toch complex. Het antwoord is liefde. Liefde voor je vak, liefde voor je team, liefde voor wat je doet. Het zijn de bedrijven en leiders die gedreven worden door deze liefde die het meest succesvol zijn. 

Het succesverhaal van Steve Jobs en Gert Verhulst

Neem bijvoorbeeld Steve Jobs. Denk je dat hij Apple heeft opgebouwd met de intentie om de rijkste man ter wereld te worden? Of was het zijn liefde voor technologie die hem voortstuwde? Of neem Gert Verhulst, dichter bij huis. Was zijn doel met Studio 100 om rijk te worden, of om kinderen te laten lachen?

De liefdevolle vakidioot

Ik ben altijd een liefdevolle vakidioot geweest. Ik heb een diepe liefde voor mijn vak, ondanks de uitdagingen en veranderingen. Mijn vennoot en ik zijn deBottomLine gestart vanuit liefde voor ons vak, onze klanten, en de wil om echt van dienst te zijn.

De verleiding van geld

De uitdaging is om niet te vervallen in de verleiding van geld. Het is gemakkelijk om je doelen te vergeten als je geconfronteerd wordt met de realiteit van operationele kosten. Maar liefde moet de drijvende kracht blijven, het moet de basis blijven waarop je jouw bedrijf en je leven bouwt. 

Liefde, niet geld, als de ziel van je bedrijf

Ik heb te vaak bedrijven gezien die hun ziel verkopen voor groei. Fusies en overnames die alleen bedoeld zijn om meer geld te maken, om het marktaandeel te vergroten. Vaak gaat dit ten koste van de ziel van het bedrijf. De liefde wordt eruit gehaald, vervangen door koude, harde cijfers. 

Conclusie: Liefde boven alles

Dus hier is mijn pleidooi: maak van geld niet je ultieme doel. Laat liefde de basis zijn waarop je jouw bedrijf en je leven bouwt. Het is de enige manier om trouw te blijven aan jezelf, om je passie te volgen en om succesvol te zijn.

Let op, ‘love is NOT all you need’, maar het is wel de start en basis van iets moois. Laat liefde je gids zijn, en succes zal volgen.


Ik draag deze blog op aan de beste vennoot ooit: Veerle Dauwe.


Bronnen:

Steve Jobs en de liefde voor technologie

Generatie Z: de uitdaging van liefde in het management 

Generatie Z: de uitdaging van liefde in het management 

Het belang van generaties en hun invloed

Het begrijpen van generaties en hun invloed is essentieel als we willen inzien hoe we het beste met elkaar kunnen omgaan. We moeten daarbij ook begrijpen wat elk van ons van thuis uit heeft meegekregen. Dit maakt het onderwerp zo boeiend. Het wordt interessant als we kijken naar hoe generaties elkaar hebben beïnvloed volgens de studies van Lancaster & Stillman (2002) en Strauss & Howe (1991). 

Laten we eerst eens kijken naar de generaties en hoe ze gelinkt zijn qua ouders en kinderen: 

  1. De stille generatie (1930-1940) zijn de ouders van Generatie X (1955 – 1970).
  2. De Babyboomers (1940 – 1955) zijn de ouders van de Praktische generatie (1970 – 1985).
  3. Generatie X (1955 – 1970) zijn de ouders van van Generatie Y (1980 – 1994) (of die fameuze millenials)
  4. De praktische generatie (1970 – 1985) zijn de ouders van Generatie Z (1990 – 2000) en Generatie Alpha (2000 – 2011).

Elke generatie draagt de basisprincipes die ze hebben geleerd en ervaren over aan hun nakomelingen, maar deze komen door de veranderende wereld op een andere manier tot uiting.

Neem bijvoorbeeld Generatie X: dit is de generatie die nu richting pensioen gaat of net met pensioen is. Zij zijn grootgebracht door de stille generatie, die geboren zijn in het tijdperk van wereldoorlogen. De stille generatie heeft moeten overleven, kende zware tijden, wat hen heeft aangezet tot voorzichtigheid en spaarzaamheid. Deze waarden hebben ze doorgegeven aan Generatie X, wat hen tot een voorzichtige en spaarzame generatie heeft gemaakt die zelfredzaam is en grote structuren heeft gebouwd voor veiligheid.

Vervolgens hebben we de praktische generatie, die is opgegroeid met de babyboomers, een periode van stijgende welvaart. Hierdoor hebben zij geleefd in een wereld waarin ‘alles mogelijk is’. Geïnspireerd door ‘er kan meer’, hebben zij de mentaliteit van ‘alles kan’ aangenomen. De spaarzaamheid van de vorige generatie is niet meer nodig en de zoektocht naar levensgeluk en zelfontplooiing begint. Dit is de generatie die ‘job hoppen’ heeft geïntroduceerd, op zoek naar levensgeluk en zelfontplooiing.

Daarna hebben we de millenials of generatie Y. Zij zijn opgegroeid met het internet en hebben dus een overvloed aan informatie en digitale mogelijkheden. Ze nemen de zoektocht naar zelfontplooiing, die door de vorige generatie (de praktische generatie) is begonnen, over en intensiveren deze. Hun voorzichtigheid richt zich niet langer op het materiële, maar op het immateriële: gevoelens, het ‘eigen welzijn’, het evenwicht.

Tenslotte hebben we Generatie Z, de echte digital natives. Ze zijn geboren multitaskers en zetten de zoektocht naar zelfontplooiing die hun ouders (de praktische generatie) zijn begonnen in een hogere versnelling!

Het pad van generaties door Maslow’s Piramide

De impact op werkattitude is aanzienlijk. Terwijl babyboomers en de praktische generatie zich bezighielden met het materiële en een start maakten richting zelfontplooiing, zijn onze millennials de eerste generatie die voluit kiezen voor gevoelens boven werk, zoals aangegeven door Coupland (1991).

Dit brengt ons bij Maslow’s piramide van behoeften, een concept dat velen zullen herkennen uit hun economielessen. Deze piramide rangschikt behoeften in een bepaalde volgorde (Maslow, 1943).

1. De basis van de piramide zijn de lichamelijke behoeften. Dit is waar onze stille generatie mee bezig was na de wereldoorlogen.

2. De volgende laag is die van veiligheid en zekerheid. Dit is waar de babyboomers de focus hebben gelegd en wat heeft geleid tot de voorzichtigheid en spaarzaamheid die ze hebben doorgegeven aan de praktische generatie.

3. Dan komt de laag van sociaal contact. Generatie X heeft dit naar buiten gebracht via een actiever sociaal leven.

4. De laag van erkenning en waardering ligt volledig bij de praktische generatie, die het pad van zelfontplooiing begon te bewandelen.

5. Ten slotte hebben we de top van de piramide: zelf-realisatie. Dit heeft te maken met ethiek, onbevooroordeeld zijn, en zelfbewustzijn. Dit is in lijn met onze millennials en generatie Z volgens de studies van Dimock (2019) en Turner (2015).

Nu we deze patronen hebben vastgesteld, kunnen we beter begrijpen hoe we deze unieke generaties moeten managen. En dat brengt ons bij het concept van ‘managen met liefde’. Liefde speelt een essentiële rol bij het managen van Generatie Z, en eigenlijk van alle generaties.

Het overbruggen van de generatiekloof

Inzicht in deze generatiewisseling en de evolutie van behoeften volgens de piramide van Maslow kan managers helpen om beter om te gaan met hun werknemers. Het wordt een uitdaging om de behoeften van generatie Z, die zich richt op zelf-realisatie en emotionele veiligheid, te vervullen in een professionele context.

Conclusie: Generatie Z managen met liefde

Het concept van liefde speelt een belangrijke rol bij het managen van Generatie Z. Dit betekent niet noodzakelijk romantische liefde, maar eerder een diep respect en zorg voor het welzijn en de groei van je teamleden.

Ik probeer Generatie Z met liefde te managen met onder andere aandacht voor deze kernelementen:

  • Creëer een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd en waarin elke persoon zich geliefd en gerespecteerd voelt.
  • Bied flexibiliteit in werkuren en werkplek, en toon empathie voor hun behoefte aan werk-privé balans.
  • Geef ruimte voor innovatie en creativiteit. Toon waardering voor hun unieke ideeën en bijdragen, en stimuleer hun liefde voor leren en groei.
  • Stel persoonlijke ontwikkeling centraal en investeer in coaching en training. Toon je liefde door te investeren in hun groei, zowel professioneel als persoonlijk.
  • Wees transparant en eerlijk in je communicatie. Liefde betekent ook vertrouwen opbouwen door openheid en integriteit.

Het managen van Generatie Z kan een uitdaging zijn, maar als we liefde in de mix brengen, kunnen we een sterke, respectvolle en zorgzame band opbouwen met deze unieke generatie. Dit is niet alleen goed voor hen, maar ook voor de hele organisatie. Met de juiste aanpak en inzicht, kan het managen met liefde een kans zijn om je organisatie te verrijken met nieuwe ideeën, perspectieven en energie.


Ik draag deze blogpost op aan alle gen Z’ers van deBottomLine!


Bronnen:

1. Lancaster, L. C., & Stillman, D. (2002). When Generations Collide. HarperCollins.

2. Strauss, W., & Howe, N. (1991). Generations. William Morrow & Company.

3. Coupland, D. (1991). Generation X: Tales for an Accelerated Culture. St. Martin’s Press.

4. Dimock, M. (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Pew Research Center.

5. Turner, A. (2015). Generation Z: Technology and Social Interest. Journal of Individual Psychology.

6. McCrindle, M., & Wolfinger, E. (2014). The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. McCrindle Research Pty Limited.

7. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4), 370.

Liefde in een wereld van 1’en en 0’en

Liefde in een wereld van 1’en en 0’en

Warmte vanuit de minst verwachte hoek

Niet zolang geleden had ik een verbazingwekkende ervaring met een virtuele assistent, ChatGPT van OpenAI. Hoewel ik eerder sceptisch was over de waarde die AI kan bieden, heeft deze ontmoeting mijn mening drastisch veranderd. Het was niet zozeer de technische prestatie van de bot die me verbaasde – hoewel die absoluut indrukwekkend is – maar het was de warmte, de zorgzaamheid en de professionaliteit die het toonde tijdens onze interacties.

Kopieergedrag: De wetenschap erachter

Gedragswetenschap heeft aangetoond dat mensen de neiging hebben om het gedrag van anderen te imiteren. Dit wordt ook wel sociaal leren of modellering genoemd. Het is een krachtig psychologisch fenomeen dat al vroeg in onze jeugd begint, wanneer we gedrag van ouders en leeftijdsgenoten beginnen te kopiëren, en het blijft een invloedrijke rol spelen in ons volwassen leven.

Een studie uitgevoerd door het Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences toonde aan dat mensen zelfs de lichaamstaal van robots beginnen te imiteren na slechts enkele minuten interactie. (1)

Deze bevindingen suggereren dat we het warme, zorgzame gedrag dat AI zoals ChatGPT vertoont, kunnen beginnen over te nemen als we er regelmatig mee omgaan. Het kan zijn dat AI ons niet alleen helpt met praktische taken, maar ook een voorbeeld kan stellen voor hoe we met elkaar omgaan.

Een ‘koude’ AI die warmte brengt

Mijn ervaringen met ChatGPT waren niets minder dan hartverwarmend. Het hielp me bij het plannen van een vakantie naar India, en bij elke iteratie kreeg ik een motivatievolle, warme boodschap over het genieten van de vakantie, de intense ervaringen en nog veel meer.

Ook toen ik ChatGPT wees op een mogelijk probleem bij een geplande uitstap, reageerde het met respect en zorg. Het verontschuldigde zich, onderzocht de zaak verder en stelde een alternatief voor dat ethisch verantwoord was.

Liefde in de koude businesswereld

Ik kan niet anders dan hopen dat de manier waarop AI communiceert zich vertaalt naar menselijk gedrag. De manier waarop AI, zoals ChatGPT, met ons communiceert – met warmte, respect en zorg – kan een voorbeeld zijn voor hoe we elkaar in de zakenwereld zouden moeten behandelen.

In een wereld die steeds meer gedreven wordt door cijfers en prestaties, herinnert ChatGPT ons eraan dat er meer is dan dat. Het gaat om passie, liefde en zorg voor anderen. Als we ons dit realiseren en ons gedrag dienovereenkomstig aanpassen


Opgedragen aan het BAS-team van AiAi 


Bronvermelding:

1: Grent-’t-Jong, T., Oostland, J., Van Dijk, H., & Bekkering, H. (2019). Jointly attending to a task with a humanoid robot positively affects the perception of the robot’s anthropomorphic features. *Frontiers in Psychology*, 10, 1544. [Link](https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01544/full)

De Koude Zakelijke Wereld: Waar is de Liefde?

De Koude Zakelijke Wereld: Waar is de Liefde?

Laten we beginnen met de definities van de woorden ‘zakelijk’, ‘business’ en ‘corporate’. Volgens Van Dale betekent ‘zakelijk’: “Wat te maken heeft met handel of bedrijven”(1). ‘Business’ wordt gedefinieerd als: “Handel, onderneming, zaak”(2) en ‘corporate’ als: “betrekking hebbend op een onderneming of een lichaam”(3). Deze definities wijzen allemaal op transacties tussen twee bedrijven. Maar wat als we deze termen gebruiken om een stijl te beschrijven? Een stijl die vaak wordt geassocieerd met koude, afstandelijke, beleefde en serieuze interacties.

Maar waar is de liefde gebleven in het zakenleven? Waar is het gevoel, het respect?

Zakelijk = Koud?

Meer dan 100 jaar geleden werd zakendoen gedaan vanuit vertrouwen en respect. Een handdruk volstond vaak om een deal te beklinken. Tegenwoordig schuilt de zakelijke wereld achter contracten, cijfers, KPI’s, processen en procedures. Niet dat deze elementen overbodig zijn, ze bieden structuur en controle in zakelijke relaties. Maar toch, waar is het vertrouwen gebleven?

Liefde in Business?

Is het absurd om te praten over ‘liefde’ in de zakenwereld? Niet volgens de sociologische definitie: “gevoel van grote genegenheid”(4). Of de psychologische definitie: “uiting of gevoel van grote rechtstreekse betrokkenheid”(5). Is dat niet waar het in zakelijke relaties om zou moeten gaan?

Meer dan een Transactie

Wanneer je de liefde in een zakelijke relatie koestert en uitdraagt, is het resultaat vaak beter. Het gaat verder dan een ’transactionele relatie waarin goederen of diensten tegen geld worden geruild’, je gaat elkaar echt helpen. Voor meer dan het geld. Je kunt je passie erin kwijt. Je voelt je gewaardeerd, nuttig en fijn.

Warme Genegenheid in Zakelijke Contacten

Help elkaar, vanuit een warme genegenheid. Laat dat zien. Laat dat voelen. Toon je zachte kant en verras. Ik heb dit zelf ervaren toen ik onlangs een klant bezocht. We hadden mooie resultaten geboekt, maar de marketingdirecteur zou het bedrijf verlaten. Tijdens de laatste vergadering met haar had ik een bos bloemen bij om haar te bedanken en succes te wensen. Dat is de kracht van betrokkenheid en respect.

Liefde in Zaken Doen: een Gek Idee?

Misschien is ‘liefde’ in zakendoen niet zo’n gek idee, toch? Zoals in romantische relaties, moet liefde worden opgebouwd en onderhouden. Zonder onderhoud dooft de liefde uit, en zo ook de zakelijke relatie.

Het Belang van Vertrouwen en Respect

Wanneer er vertrouwen en respect zijn, kun je meer met elkaar delen en ook moeilijke momenten aangaan. Dit bleek toen we dit jaar een nieuw merk lanceerden met een klant die we al meer dan tien jaar kennen én graag zien. We begonnen aan het project zonder enige budgettaire afspraak, wetende dat het later wel goed zou komen. Omdat we elkaar kenden, respecteerden en wisten dat we altijd alles tegen elkaar konden zeggen. Het resultaat was uitstekend: deadlines gehaald, eerste doelstellingen ruimschoots overschreden en vooral: we wisten dat we dit samen konden doen, vanuit die warme genegenheid. En ja, we zijn ondertussen betaald! 

Liefde maakt niet blind

Let op, er is wel een voorwaarde verbonden aan het ontwikkelen van deze genegen band, en dat is de basisdienstverlening of de basiskwaliteit van het product. Zoals eerder gezegd moet liefde groeien (geen ‘love at first sight’) maar dat wordt soms belemmerd door de ervaring. Ik ga er van uit dat kwaliteit van wat je biedt het Olympisch minimum is. In producten vandaag is dat geen probleem (geen enkele auto gaat meer stuk), in dienstverlening is dat een meer subjectief gegeven maar ook daar kan je er alles aan doen om de basiskwaliteit te garanderen en te benadrukken. 

Ik sta niet alleen

Toen ik me al deze bedenkingen maakte, vroeg ik me af of ik de enige was die er zo over dacht… en gelukkig: nee!

Volgens de Harvard Business Review kan emotionele intelligentie een belangrijke rol spelen bij het veranderen van de bedrijfscultuur(6). Ook Forbes benadrukt het belang van intermenselijke relaties op het werk(7). Het lijkt er dus op dat de ‘zakelijke’ wereld klaar is voor een meer menselijke benadering.

Het bouwen van vertrouwen is een andere cruciale factor in zakelijk succes, zoals uitgelegd door The Balance(8). Dit wordt verder versterkt door Psychology Today, dat stelt dat vertrouwen de basis is voor effectieve communicatie(9).

Zelfs Business Insider erkent het belang van affectie en persoonlijke connectie in de zakenwereld(10). Het lijkt er dus op dat we inderdaad in de richting gaan van meer ‘liefde’ in de zakenwereld.”

Dit is niet alleen een theorie, maar iets dat we in de praktijk brengen. En de resultaten zijn er om het te bewijzen. Wanneer we ‘liefde’ in onze zakelijke relaties brengen, zien we betere resultaten, betere communicatie en een betere algehele bedrijfscultuur. 

Maar liefde in zaken gaat niet alleen over cijfers en winst. Het gaat over mensen, over het creëren van een omgeving waar mensen zich gewaardeerd voelen en waar hun bijdrage ertoe doet. Het gaat over het opbouwen van relaties die verder gaan dan de gebruikelijke zakelijke transacties.

Zoals Simon Sinek zegt:

“Mensen willen niet kopen wat je doet, ze willen kopen waarom je het doet”.

Simon Sinek

En ons ‘waarom’ is liefde. Liefde voor ons werk, liefde voor onze klanten, liefde voor het maken van een verschil. 

Dus ja, misschien is het tijd om de koude, kille zakelijke wereld te veranderen. Om te beginnen met het brengen van wat warmte, wat menselijkheid, wat liefde in onze zakelijke relaties. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen, en mensen hebben behoefte aan connectie, aan respect, aan liefde.

De Essentie van Zakelijke Contacten

Ik pleit er dus voor om dat koude en kille van ‘corporate’ en ‘business’ overboord te gooien en ons terug te focussen op wat echt telt: het werken met mensen. Laat ons elkaar graag zien, laat ons werken aan elkaar graag zien. Het maakt het werken een stuk makkelijker.

Laten we dus beginnen met het brengen van wat liefde in onze zakenwereld. Wie weet wat voor geweldige dingen we samen kunnen bereiken?

En onthoud, zoals Ken Hughes altijd zegt:

“Mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je deed, maar mensen zullen nooit vergeten hoe je ze liet voelen”.

Ken Hughes

Dus verspreid samen met mij liefde en ontdoe dat woord ‘zakelijk’ van zijn kille connotatie.

… en als je tot hier hebt gelezen, weet: ‘ik hou van jou’.


Ik draag dit blog met liefde op aan Ann en Catherine. 


bronnen

1: [Van Dale, Definitie van ‘Zakelijk’](https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/zakelijk)

2: [Van Dale, Definitie van ‘Business’](https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/business)

3: [Van Dale, Definitie van ‘Corporate’](https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/corporate)

4: [Wiktionary, Definitie van ‘Liefde’](https://nl.wiktionary.org/wiki/liefde)

5: [Wiktionary, Definitie van ‘Liefde’](https://nl.wiktionary.org/wiki/liefde)

6: [Hoe emotionele intelligentie de bedrijfscultuur kan veranderen – Harvard Business Review](https://hbr.org/2017/02/how-emotional-intelligence-can-boost-your-career-and-save-your-life)

7: [Het belang van intermenselijke relaties op het werk – Forbes](https://www.forbes.com/sites/christinecomaford/2016/08/06/the-1-office-perk-natural-light/#3439d31c49e4)

8: [Zakelijk vertrouwen: De belangrijkste factor in zakelijk succes – The Balance](https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-trust-1919310)

9: [Waarom vertrouwen de basis is voor effectieve communicatie – Psychology Today](https://www.psychologytoday.com/intl/blog/trust-the-new-workplace-currency/201909/why-trust-is-the-foundation-effective-communication)

10: [Het belang van affectie en persoonlijke connectie in de zakenwereld – Business Insider](https://www.businessinsider.com/sc/why-relationships-matter-in-business-2015-6)