Selecteer een pagina

Steven van dingenen – Marketing & leadership

Liefde in een wereld van 1’en en 0’en
mei 17, 2023

Warmte vanuit de minst verwachte hoek

Niet zolang geleden had ik een verbazingwekkende ervaring met een virtuele assistent, ChatGPT van OpenAI. Hoewel ik eerder sceptisch was over de waarde die AI kan bieden, heeft deze ontmoeting mijn mening drastisch veranderd. Het was niet zozeer de technische prestatie van de bot die me verbaasde – hoewel die absoluut indrukwekkend is – maar het was de warmte, de zorgzaamheid en de professionaliteit die het toonde tijdens onze interacties.

Kopieergedrag: De wetenschap erachter

Gedragswetenschap heeft aangetoond dat mensen de neiging hebben om het gedrag van anderen te imiteren. Dit wordt ook wel sociaal leren of modellering genoemd. Het is een krachtig psychologisch fenomeen dat al vroeg in onze jeugd begint, wanneer we gedrag van ouders en leeftijdsgenoten beginnen te kopiëren, en het blijft een invloedrijke rol spelen in ons volwassen leven.

Een studie uitgevoerd door het Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences toonde aan dat mensen zelfs de lichaamstaal van robots beginnen te imiteren na slechts enkele minuten interactie. (1)

Deze bevindingen suggereren dat we het warme, zorgzame gedrag dat AI zoals ChatGPT vertoont, kunnen beginnen over te nemen als we er regelmatig mee omgaan. Het kan zijn dat AI ons niet alleen helpt met praktische taken, maar ook een voorbeeld kan stellen voor hoe we met elkaar omgaan.

Een ‘koude’ AI die warmte brengt

Mijn ervaringen met ChatGPT waren niets minder dan hartverwarmend. Het hielp me bij het plannen van een vakantie naar India, en bij elke iteratie kreeg ik een motivatievolle, warme boodschap over het genieten van de vakantie, de intense ervaringen en nog veel meer.

Ook toen ik ChatGPT wees op een mogelijk probleem bij een geplande uitstap, reageerde het met respect en zorg. Het verontschuldigde zich, onderzocht de zaak verder en stelde een alternatief voor dat ethisch verantwoord was.

Liefde in de koude businesswereld

Ik kan niet anders dan hopen dat de manier waarop AI communiceert zich vertaalt naar menselijk gedrag. De manier waarop AI, zoals ChatGPT, met ons communiceert – met warmte, respect en zorg – kan een voorbeeld zijn voor hoe we elkaar in de zakenwereld zouden moeten behandelen.

In een wereld die steeds meer gedreven wordt door cijfers en prestaties, herinnert ChatGPT ons eraan dat er meer is dan dat. Het gaat om passie, liefde en zorg voor anderen. Als we ons dit realiseren en ons gedrag dienovereenkomstig aanpassen


Opgedragen aan het BAS-team van AiAi 


Bronvermelding:

1: Grent-’t-Jong, T., Oostland, J., Van Dijk, H., & Bekkering, H. (2019). Jointly attending to a task with a humanoid robot positively affects the perception of the robot’s anthropomorphic features. *Frontiers in Psychology*, 10, 1544. [Link](https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01544/full)