Selecteer een pagina

Steven van dingenen – Marketing & leadership

RETHINK: Duurzaamheid in de Reclamebranche
december 14, 2023

De Wake-up Call van BAM’s Marketing Congres

Onlangs had ik de gelegenheid om het BAM Marketing Congres bij te wonen, een evenement dat me diep heeft geraakt. Het thema ‘Rethink’ zette mij en vele anderen aan het denken over onze rol en verantwoordelijkheid in de hedendaagse reclamewereld. Het was een oproep tot actie, een signaal dat het tijd is om onze gebruikelijke manier van doen te heroverwegen. De focus op duurzaamheid doorheen het congres was zowel verhelderend als uitdagend, en dwong ons om na te denken over hoe we als marketeers bijdragen aan een betere en leefbare wereld voor de komende generaties.

Wat Bedoelen We met Duurzaamheid?

Een van de meest intrigerende aspecten van het congres was de discussie rond de definitie van ‘duurzaamheid’. Het bleek dat er geen eenduidige definitie bestaat. Dit concept lijkt voor iedereen iets anders te betekenen, wat zowel de schoonheid als de complexiteit ervan aantoont. Sprekers zoals Wayne Visser en Victoria Hurth benadrukten dit probleem en wezen op de noodzaak van een meer gestructureerde benadering van duurzaamheid. Hun inzichten waren een echte eye-opener en lieten zien hoe divers de interpretaties van duurzaamheid kunnen zijn in verschillende industrieën en culturen.

Reclame en Duurzaamheid: Een Nieuwe Visie

In de reclamesector is het concept van duurzaamheid vaak beperkt tot milieuvriendelijke praktijken en groene initiatieven. Echter, dit congres heeft de noodzaak benadrukt om verder te kijken. Het gaat niet alleen om onze ecologische voetafdruk, maar ook om hoe we omgaan met de mensen binnen onze organisaties en de bredere gemeenschap. Het dwong ons om na te denken over de ethiek en de duurzaamheid van onze creatieve processen, onze interactie met klanten en onze bedrijfscultuur. Deze nieuwe visie op duurzaamheid vereist een holistische benadering waarbij we zowel onze impact op het milieu als op de samenleving erkennen.

Het Menselijke Element: Kern van Duurzaamheid

Duurzaamheid in de reclamebranche is onlosmakelijk verbonden met het menselijke element. Onze medewerkers zijn onze meest waardevolle ‘grondstof’, maar vaak worden ze over het hoofd gezien in discussies over duurzaamheid. In onze industrie draait het om creativiteit, innovatie, en menselijke interactie. Het is essentieel dat we een omgeving creëren waarin onze medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelen. Dit betekent aandacht voor werkomstandigheden, het bevorderen van mentale gezondheid en het bieden van kansen voor persoonlijke en professionele groei.

Duurzaamheid in de Praktijk

Het integreren van duurzaamheidsprincipes in de dagelijkse bedrijfsvoering van een reclamebureau is een complexe uitdaging. Het gaat verder dan het kiezen voor gerecycled papier of energiezuinige verlichting. Het vereist een fundamentele herbezinning op hoe we zaken doen, hoe we onze relaties met klanten en leveranciers beheren, en hoe we onze eigen bedrijfscultuur vormgeven. Duurzaamheid in de praktijk betekent ook het omarmen van diversiteit en inclusiviteit, het investeren in de gemeenschap en het nemen van verantwoordelijkheid voor de sociale impact van onze campagnes.

Het Probleem van Burn-out

Burn-out is een groeiend probleem in de reclame-industrie. De constante druk om te presteren, strakke deadlines, en de ‘altijd-aan’ mentaliteit kunnen een zware tol eisen van de mentale gezondheid van onze werknemers. Het is onze verantwoordelijkheid als leiders in deze sector om een werkomgeving te creëren die niet alleen productief is, maar ook duurzaam op het gebied van menselijk welzijn. Dit betekent het aanpakken van stressfactoren op de werkplek, het bieden van ondersteuning voor geestelijke gezondheid en het aanmoedigen van een betere balans tussen werk en privéleven.

De Uitdagingen van Duurzaamheid in Reclamebureaus

Duurzaamheid in reclamebureaus gaat over meer dan alleen milieubewustzijn; het gaat ook over het creëren van een cultuur die de creativiteit en het welzijn van de werknemers bevordert. Dit betekent het ontwikkelen van beleid en praktijken die niet alleen gericht zijn op het verminderen van de ecologische voetafdruk, maar ook op het ondersteunen en koesteren van het menselijk kapitaal. We moeten ons bewust zijn van de impact van onze werkprocessen, onze interacties met klanten en de manier waarop we onze medewerkers behandelen.

De Balans tussen Winst en Welzijn

In de reclame-industrie is er vaak een sterke focus op winst en rendement. Echter, een duurzame benadering vereist dat we ook rekening houden met het welzijn van onze medewerkers. Dit betekent investeren in hun ontwikkeling, het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving en het waarborgen van hun mentale en fysieke gezondheid. Het vinden van een balans tussen winst en welzijn is essentieel voor het bouwen van een duurzame toekomst in de reclamebranche.

Onze Aanpak: deBottomLine

Bij deBottomLine hebben we gekozen voor een aanpak waarbij menselijke duurzaamheid voorop staat. We streven naar een bedrijfscultuur waarin zowel het welzijn van onze medewerkers als onze ecologische voetafdruk belangrijk zijn. Dit betekent aandacht voor duurzame werkpraktijken, het creëren van een positieve en ondersteunende werkomgeving, en het investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van ons team.

Het Belang van Work-Life Balance

Wij geloven sterk in het belang van een goede work-life balance. Dit houdt in dat we flexibele werktijden bieden, ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling en ervoor zorgen dat overwerk niet de norm wordt. Door het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privéleven, stimuleren we niet alleen de productiviteit, maar ook de creativiteit en tevredenheid van onze medewerkers.

Conclusie: Duurzaamheid = Respect en Liefde

Duurzaamheid is veel meer dan een modewoord of een zakelijke strategie; het is een ethos dat de kern vormt van hoe we als industrie zouden moeten opereren. In essentie betekent duurzaamheid zorgzaam omgaan met al onze grondstoffen, en dat omvat onmiskenbaar de menselijke factor. Het gaat om respect voor het individu, liefde voor het ambacht, en een diepgaande waardering voor de gemeenschap en de omgeving waarin we werken. Het is deze combinatie van respect en liefde die de basis vormt voor een echt duurzame toekomst.

In de reclamebranche moeten we ons realiseren dat onze ‘grondstoffen’ niet alleen de fysieke materialen zijn die we gebruiken om onze producten te maken, maar ook de creatieve geesten en talenten van onze medewerkers. Duurzaamheid in deze context betekent het creëren van een omgeving waar creativiteit kan bloeien zonder ten koste te gaan van het welzijn van de individu. Het gaat om het bouwen van een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, waarin diversiteit wordt gevierd en waarin iedereen de kans krijgt om zich zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen.

We moeten ook erkennen dat duurzaamheid verder gaat dan onze eigen organisaties. Het strekt zich uit tot de bredere gemeenschap en de wereld waarin we leven. Dit betekent dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor de sociale en ecologische impact van onze acties. Het houdt in dat we moeten streven naar campagnes die niet alleen commercieel succesvol zijn, maar ook positief bijdragen aan de samenleving. Het gaat om het opbouwen van langetermijnrelaties met klanten en leveranciers die gebaseerd zijn op wederzijds respect en een gedeelde toewijding aan duurzame praktijken.

Laten we als industrie een voorbeeld stellen door deze benadering van duurzaamheid te omarmen. Laten we een toekomst bouwen waarin zaken doen synoniem staat voor zorgzaamheid, respect en liefde. Dit zal niet alleen leiden tot een meer ethisch en duurzaam bedrijfsmodel, maar zal ook bijdragen aan een wereld waarin zowel mensen als de planeet kunnen gedijen. Dit is de weg vooruit voor de reclamebranche – een weg die leidt naar een duurzamere, rechtvaardigere en liefdevollere toekomst voor ons allemaal.


Bronnen:

Publicatie over burn-out in Vlaanderen

Marketing Congres BAM